Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że PTTK oddział Głuchołazy – Klub Turystyki Kolarskiej Ktukol, ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
– imię i nazwisko,
– miejscowość zamieszkania,
– data urodzenia,
– nazwa klubu,
– nr licencji sportowej,
– adres meilowy,
– nr telefonu.

Dane te były i są pozyskiwane na podstawie kart zgłoszenia lub rejestracji ONLINE w celu prowadzenia statutowej działalności Klubu.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: PTTK oddział Głuchołazy – KTK Ktukol, ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy.
REGON: 531290544 NIP: 755-15-84-638
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy lub email: elekkontakt@interia.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: adres: ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy lub email: elekkontakt@interia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (urzędy publiczne zlecające zadania). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PTTK oddział Głuchołazy – KTK Ktukol polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zawodów. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektów sportowych (prawidłowe i rzetelne podanie wyników sportowych z zawodów).

5. PTTK oddział Głuchołazy – KTK Ktukol udostępnia dane urzędom publicznym w celu rozliczania otrzymanych dotacji na działania statutowe. Zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa dane są przechowywane przez okres 5 lat.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych (wyniki zawodów).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: elekkontakt@interia.pl


Ciasteczka
Dzięki nim wiemy jak wielu użytkowników zagląda na nasza stronę i jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem.
Pliki cookie pozwalają także usprawnić poruszanie się po stronie. W niektórych przypadkach wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić normalne korzystanie z serwisu.

Jak wyłączyć pliki cookie?
Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer.
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera.
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.