Opłaty startowe

Opłaty startowe – trasa CLASSIC, MEGA, GIGA

  • 60 zł – opłaty do  dnia 21.08.2021r. rejestracja on-linę i dokonanie opłaty rejestracyjnej.

80 zł – opłaty do  dnia 01.09.2021r. rejestracja on-line i dokonanie opłaty rejestracyjnej.

Za terminowe wniesienie opłaty  Organizator uzna : dokonanie w terminie wpłaty przez system zapisów https://wynikizawodow.eu/maraton_glucholazy lub zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Organizatora przy wpłatach na konto 10 8891 0000 2015 6500 0983 0002 Bank Spółdzielczy w Leśnicy oddział Głuchołazy

  • 100 zł – opłata i rejestracja dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.
    1 dzień przed zawodami ( sobota) w godz. 12.00 – 17.00
    W dniu zawodów w godz. 9.00 – 11.00.

Dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 2005 i młodsi)

  • 15 złdo dnia 01.09.2021r. rejestracja on-line.
  • 30 zł – opłata i rejestracja dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.

W cenie zawarta opłata  za numer startowy, zawierający chip elektroniczny. Numery do zwrotu. Za niezwrócony lub zniszczony numer opłata 10 zł. 

Zabawa rowerowa  200m, 400m i 800 m – udział bezpłatny.

Opłaty będą przyjmowane on-line przez system zgłoszeń: https://wynikizawodow.eu/maraton_glucholazy, System zgłoszeń umożliwia opłaty zbiorcze.

Lub

Wpłaty przelewem na konto Organizatora

Numer rachunku bankowego
10 8891 0000 2015 6500 0983 0002
Bank Spółdzielczy w Leśnicy oddział Głuchołazy

oraz wpłaty w gotówce w Biurze Zawodów.

Organizator pobierając opłatę startową może wystawić fakturę proforma. Podstawa jej wystawienia jest przesłanie e – mailem na adres Organizatora tomred2@wp.pl , informacji zawierającej:

– dane do faktury;
– dane osób startujących;
– nazwę klubu;
w terminie nie później niż 27.08.2021r.

Po wniesieniu opłaty startowej i informacji e –mail na adres Organizatora o rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 01.09.2021r. opłata podlega zwrotowi. Po tym terminie oplata nie będzie zwracana.