Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe

(start samodzielny)

Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat włącznie.

Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat włącznie.

Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat włącznie.

RODZINNY– 5  km  sektor startowy IV  start z osobą dorosłą
Rodziny

min. 1 opiekun i min 1 dziecko / nie więcej niż 5 dzieci pod opieką.

NAZWA SKRÓT           PRZEDZIAŁ WIEKOWY
Dzieci         młodsze RM        Opiekun i osoba/y do lat 11 lat włącznie
Dzieci starsze RS        Opiekun i osoba/y od 12 do 13 lat włącznie
MINI – 22 km sektor startowy III
NAZWA SKRÓT           PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY

 

 

KOBIETY

Dzieci FK        Do 13 lat (Opieka na trasie osoby dorosłej)
Juniorki FK 0        14-18 lat włącznie rok ur. 2001 – 2005
Elita/Cyklosport FK2        19-29 lat włącznie rok ur. 1990 – 2000
Masters I FK3        30-39 lat włącznie rok ur.1980 – 1989
Masters II FK4        40- lat włącznie rok ur.1979 i starsze
MĘŻCZYŹNI Dzieci F        Do 13 lat (Opieka na trasie osoby dorosłej)
Chłopcy F0        14-16 lat włącznie rok ur. 2003 -2005
Junior F1        17-18 lat włącznie rok ur. 2001-2002
Elita/Cyklosport F2        19-29 lat włącznie rok ur. 1990 – 2000
Masters I F3        30-39 lat włącznie rok ur.1980-1989
Masters II F4        40-49 lat włącznie rok ur.1970-1979
Masters III F5        50-59 lat i więcej rok ur.1960- 1969
Masters IV F6         60 lat i starsi rok ur.1959 i starsi

 

MEGA –  44 km sektor startowy II
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Junior MK1       do 18 lat włącznie rok ur.2001 i młodsze
Elita/Cyklosport MK 2        19-29 lat włącznie rok ur. 1990 – 2000
Masters I MK 3        30-39 lat włącznie rok ur.1980-1989
Masters II MK 4        40- lat włącznie rok ur.1979 i starsze
MĘŻCZYŹNI Junior M1       do 18 lat włącznie rok ur.2001 i młodsi
Elita/Cyklosport M2        19-29 lat włącznie rok ur. 1990 – 2000
Masters I M3        30-39 lat włącznie rok ur.1980-1989
Masters II M4        40-49 lat włącznie rok ur.1970-1979
Masters III M5        50-59lat i więcej rok ur.1960-1969
Masters IV M6         60 lat i starsi rok ur.1959 i starsi

 

GIGA  – 66 km sektor startowy I
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Elita GK 2         do 29 lat włącznie rok ur.1990
Masters GK 3        30 lat i starsze rok ur.1989 i starsze
MĘŻCZYŹNI Elita/Cyklosport G2         do 29 lat włącznie rok ur. 1990
Masters I G3        30-39 lat włącznie rok ur.1980-1989
Masters II G4        40-49 lat włącznie rok ur.1970-1979
Masters III G5        50 lat i więcej rok ur.1969 i starsi

Kategorie będą uwzględniane, jeżeli wystartuje minimum 5 (pięć/pięciu) zawodników/zawodniczek w kategorii wiekowej. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnika/zawodniczkę przesuwa się do kategorii wyższej, bliższej elicie.
Dodatkowo prowadzona będzie Klasyfikacja OPEN uwzględniająca wyniki na trasie GIGA oddzielnie kobiety i mężczyźni.

Organizator dopuszcza start na:

rowerze elektrycznym – oddzielna konkurencja,

rowerze gravelowym –  oddzielna konkurencja,

rowerze fatbike – oddzielna konkurencja,

Dystans MEGA 47 km. Sektor startowy IV. Oddzielna klasyfikacja dla każdego rodzaju roweru. Klasyfikacja tylko Open bez podziału na płeć, wiek. Dekoracja do 3 miejsca. Opłaty i świadczenia jak pozostali zawodnicy.

Uwaga: zgłoszenia grupowe powyżej 20 osób w tych kategoriach – opłata startowa 40 zł od osoby.

WARUNEK: Udział min. 5 startujących.