Kategorie wiekowe

Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 1200 m – dzieci w wieku 11-13 lat.

FUN – 18 km  sektor startowy IV
NAZWA SKRÓT           PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY do 12 lat FW 1 rok ur. 2011 i młodsze
13-14 lat FW 2 rok. ur. 2009-2010
15-16 lat FW 3 rok ur. 2007-2008
17-18 lat FW 4 rok ur. 2005-2006
od 19 lat FW 5 rok ur. 2004 i starsze
MĘŻCZYŹNI do 12 lat FM 1 rok ur. 2011 i młodsi
13-14 lat FM 2 rok ur. 2009 – 2010
15-16 lat FM 3 rok ur. 2007-2008

rok ur. 2005-2006

17-18 lat FM 4
od 19 lat FM 5 rok ur. 2004 i starsi

 

CLASSIC – 24 km sektor startowy II
NAZWA SKRÓT           PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Dzieci CDW        Do 14 lat
Juniorki mł./ Juniorki CJW        15-18 lat
Elita/Cyklosport/ Masters CEW        19 lat i starsze
MĘŻCZYŹNI Dzieci CDM        Do 14 lat 2
Junior Mł./ Junior CJM        15-18 lat
Elita/Cyklosport CEM        19-29 lat
Masters CMM 1        30-39 lat
Masters II CMM 2        40-49 lat
Masters III CMM 3        50- lat i starsi
MEGA –  47 km sektor startowy I
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Juniorka MJW       do 18 lat
Elita/Cyklosport MEW       19-29 lat
Masters MMW        30 lat i starsze
MĘŻCZYŹNI Junior MJM       do 18 lat
Elita/Cyklosport MEM        19-29 lat
Masters I MMM 1        30-39 lat
Masters II MMM 2        40-49 lat
Masters III MMM 3       50 lat i starsi
GIGA Puchar Polski XCM ( tylko licencja )– 70 km sektor startowy 0
 
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Elita WE      19 lat i więcej
Cyklosport Masters CMW      19 lat i starsze
MEŻCZYŹNI Elita EM     19 i więcej
Cyklosport CM     18-29 lat
Masters MM 1     30-39 lat
Masters II MM 2     40-49 lat
Masters III MM 3     50 lat i starsi

Kategorie będą uwzględniane, jeżeli wystartuje minimum 5 (pięć/pięciu) zawodników/zawodniczek w kategorii wiekowej. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnika/zawodniczkę przesuwa się do kategorii wyższej.

Dodatkowo prowadzona będzie Klasyfikacja OPEN i dekoracja uwzględniająca wyniki na trasie GIGA i Mega,  kobiety i mężczyźni. Czas liczony brutto