Kategorie wiekowe

Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 1200 m – dzieci w wieku 11-13 lat.

 

CLASSIC – 23 km sektor startowy III
  NAZWA SKRÓT           PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY

 

 

KOBIETY

Dzieci CK        Do 14 lat 2007r i młodsi

(Opieka na trasie osoby dorosłej)

Juniorki mł. CK 0        15-16 lat rok ur. 2005-2006
Juniorki CK 1        17-18 lat rok ur. 2003-2004
Elita/Cyklosport CK2        19-29 lat rok ur. 1992-2002
Masters I CK3        30-39 lat rok ur. 1982-1991
Masters II CK4        40- lat rok ur.1978 i starsze
       
MĘŻCZYŹNI Dzieci C        Do 14 lat 2007 i młodsi

(Opieka na trasie osoby dorosłej)

Junior Mł. C0        15-16 lat włącznie rok ur. 2005-2006
Junior C1        17-18 lat włącznie rok ur. 2003-2004
Elita/Cyklosport C2        19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002
Masters I C3        30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991
Masters II C4        40-49 lat włącznie rok ur. 1972-1981
Masters III C5        50- lat włącznie  rok ur.1958 i starsi

 

 

MEGA –  44 km sektor startowy II
  NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Junior MK1       do 18 lat włącznie rok ur.2000 i młodsze
Elita/Cyklosport MK 2        19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002
Masters I MK 3        30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991
Masters II MK 4        40- lat włącznie rok ur.1981 i starsze
       
MĘŻCZYŹNI Junior M1       do 18 lat włącznie rok ur.2000 i młodsi
Elita/Cyklosport M2        19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002
Masters I M3        30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991
Masters II M4        40-49 lat włącznie rok ur. 1972-1981
Masters III M5       50 lat i starsi rok  ur. 1971 i starsi

 

GIGA  – 66 km sektor startowy I
  NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Elita GK 2       do 29 lat włącznie rok ur.1989-1999
Masters GK 3        30 lat i starsze rok ur.1991 i starsze
       
MĘŻCZYŹNI Elita/Cyklosport G2        do 29 lat włącznie rok ur. 1989 – 1999
Masters I G3        30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991
Masters II G4        40-49 lat włącznie rok ur.1969-1978
Masters III G5        50 lat i starsi rok ur. 1971 i starsi

Kategorie będą uwzględniane, jeżeli wystartuje minimum 5 (pięć/pięciu) zawodników/zawodniczek w kategorii wiekowej. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnika/zawodniczkę przesuwa się do kategorii wyższej.
Dodatkowo prowadzona będzie Klasyfikacja OPEN i dekoracja uwzględniająca wyniki na trasie GIGA i Mega,  kobiety i mężczyźni. Czas liczony brutto.