Maraton dla dzieci

1

Regulamin

Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2023– start dzieci.

I. Cel;

 • Popularyzacja kolarstwa i rekreacji ruchowej,

 • Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek,

 • Promocja Gminy Głuchołazy. Powiatu Nyskiego i Województwa Opolskiego,

 • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,

 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych

 • Promowanie sportu wśród najmłodszych.

II. Organizator:

Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL

III. Opis, miejsce i termin:

Start dzieci ma charakter zabawy połączonej ze sportowa rywalizacją. Zawody zostaną rozegrane w ramach zawodów Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2023.

Start /Meta Głuchołazy ul. Jana Pawła II ( na wysokości Hotelu Sudety)

Starty w poszczególnych kategoriach rozpoczną się 15 min po startach w wyścigu głównym ok. godz. 12:40.

Dekoracja godz. 15:00 Amorek Głuchołazy Zdrój.

IV. Kategorie wiekowe i nagrody:

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci, organizator podzieli je na następujące kategorie:

I. Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat włącznie.

II. Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat włącznie.

III. Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat włącznie.

IV. Zabawa rowerowa – dystans 1200m – dzieci w wieku 11-13 lat włącznie

Trasa i dystans:

 • Trasa dziecięcego maratonu, znajdować się będzie na terenie miasteczka sportowego Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2023  na wysokości hotelu Sudety oraz w jego bliskiej okolicy, w odpowiednio oznaczonym obszarze,

 • Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu.

V. Warunki uczestnictwa:

 • Start w zabawie rowerowej jest bezpłatny. Konieczna jest rejestracja w biurze zawodów i odebranie numeru startowego bezzwrotnego stanowiące pamiątkę dla dziecka.
 • Do startu w imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

 • Wymagany kask sztywny.
 • Start w dziecięcym wyścigu możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), organizator zaleca jednak w grupie wiekowej II i III  i IV rowery MTB lub corossowe.

VI. Świadczenia

 Wszystkim uczestnikom dziecięcego maratonu wręczone zostaną medale oraz pamiątkowe, imienne dyplomy  uczestnictwa.

VIII. Zgłoszenia:

 • Zapisy dla dzieci są bezpłatne i odbywać się będą w dniu zawodów w godz. 09:00 – 12:00.
 • Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez KTK KTUKOL – Głuchołazy i podmioty z nim współpracujące przy organizacji zawodów, zgodnie z polityką bezpieczeństwa PTTK oddział Głuchołazy – KTK Ktukol, wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2023.

IX. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników imprezy.

 • Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę.

 • Dzieci startują w zawodach wyłącznie w kaskach rowerowych,

 • Udział dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych, jest zabroniony,

 • Pomoc rodziców lub opiekunów prawnych w grupie I jest jak najbardziej wskazana ale oparta na zasadach „fair play”,

 • W Grupie II i III zabrania się stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,

 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w niniejszym regulaminie.

 • Informacje o ewentualnych zmianach przekaże spiker prowadzący wyścig.

ORGANIZATOR