Trasa – Maraton

Dystanse
Rodzinny – 5 km, MINI – 22 km, MEGA– 47km, GIGA – 72km.
Maraton zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych po stoku Góry Parkowej . Mapy trasy udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.
Organizator przygotuje trasy o różnym stopniu trudności.
Wybór dystansu dokonujemy w trakcie zapisów. Zawodnik nie będzie klasyfikowany na innym dystansie niż zadeklarowany w procesie rejestracji. Możliwość zmiany dystansu do momentu odbioru numeru startowego.

Dystans RODZINNY 
Trasa o łagodniejszym profilu, pozbawiona trudnych elementów technicznych i długości ok. 5 km.

Dystans MINI

Trasa nr I
Trasa bez wymagającego podjazd i zjazdu na Górę Chrobrego o długości ok. 22 km i sumie przewyższeń ok. 900 m.

Dystans MEGA, GIGA –
Trasa II
Trasa wyznaczona po terenie znacznie wymagającym, z długimi podjazdami, ostrymi zjazdami i technicznymi elementami. Długość trasy ok. 25 km.
Pokonanie Trasy I + 1 raz Trasy II – dystans MEGA – 47 km.
Pokonanie Trasy I +2 razy Trasy II – dystans GIGA – 72 km.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne oraz pkt. elektronicznego pomiaru czasu  ( międzyczas). Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe ( Bufety) oraz punkty techniczne wyposażone w podstawowe narzędzia umożliwiające podstawową samodzielną naprawę roweru.
Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest godz. 17.00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji maratonu.
W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy maratonu oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu, przestrzegania zasad fair play i poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 100 m za poszczególnym bufetem na trasie