Trasa – Maraton

Dystanse
Rodzinny – 5 km, MINI – 22 km, MEGA– 47km, GIGA – 72km.
Maraton zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych po stoku Góry Parkowej . Mapy trasy udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.
Organizator przygotuje trasy o różnym stopniu trudności.
Wybór dystansu dokonujemy w trakcie zapisów. Zawodnik nie będzie klasyfikowany na innym dystansie niż zadeklarowany w procesie rejestracji. Możliwość zmiany dystansu do momentu odbioru numeru startowego.

 

  • RODZINNY – Trasa o łagodniejszym profilu, pozbawiona trudnych elementów technicznych i długości ok. 5 km
  • MINI – 1 raz trasa I – (Trasa bez wymagającego podjazd i zjazdu na Górę Chrobrego o długości ok. 22 km i sumie  przewyższeń ok. 600 m.)
  • MEGA – 1 raz trasa I + 1 raz Trasa II (wyznaczona po terenie znacznie wymagającym, z długim podjazdem na Górę Chrobrego i ostrym, technicznym zjazdem po luźnych kamieniach. Długość trasy ok. 25 km.)
    – dystans MEGA – 47 km. sumie przewyższeń ok. 1350 m.
  • GIGA – 1 raz trasa I + 2 raz Trasa II – dystans GIGA . 72 km. i sumie  przewyższeń ok. 2100 m.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne oraz pkt. elektronicznego pomiaru czasu  ( międzyczas). Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe ( Bufety) oraz punkty techniczne wyposażone w podstawowe narzędzia umożliwiające podstawową samodzielną naprawę roweru.
Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest godz. 17.00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji maratonu.
W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy maratonu oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu, przestrzegania zasad fair play i poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 100 m za poszczególnym bufetem na trasie