Świadczenia i nagrody – Maraton

Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– oznakowaną i zabezpieczoną trasę
– system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów
– zabezpieczenie medyczne
– prawo do korzystania z dwóch  bufetów na trasie rozmieszczonych na trasie oraz bufetu na mecie (napoje, woda, owoce, ciasta, itp.)
– posiłek regeneracyjny po maratonie,
– możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów
– bezpłatny podstawowy serwis techniczny przed startem Maratonu
– nagrody dla zwycięzców opisane w punkcie 15.
– losowanie nagród (tombola) dostępne dla wszystkich startujących

Nagrody w klasyfikacji open z podziałem na płeć /na dystansie / w wysokości ( PLN):

Zajęte miejsce
Giga Puchar Polski XCM Giga – Amator Mega
Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
1 700 700 400 400 200 200
2 600 600 300 300 150 150
3 500 500 200 200 100 100
4 300 300 150 150
5 100 100 100 100
6 100 100

We wszystkich kategoriach wiekowych na wszystkich dystansach 3 najlepszych zawodników otrzymuje trofea sportowe i nagrody przekazane przez Sponsorów.
Po zakończeniu maratonu podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników, zostanie przeprowadzana Tombola, podczas której rozlosowane zostaną nagrody dodatkowe.
Nagrody i trofea nieodebrane w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego odbioru.