Świadczenia i nagrody – Maraton

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

Nagrody w klasyfikacji open z podziałem na płeć na najdłuższym dystansie w wysokości ( PLN):

Miejsce     Mężczyźni    Kobiety
1                   400                300
2                   300                250
3                   250                200
4                   200                150
5                   150                100
6                   100
7                   100
8                    80
9                    70
10                  50

We wszystkich kategoriach wiekowych na wszystkich dystansach 3 najlepszych zawodników otrzymuje trofea sportowe i nagrody przekazane przez Sponsorów.

Po zakończeniu maratonu podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników, zostanie przeprowadzana Tombola, podczas której rozlosowane zostaną nagrody dodatkowe.
Nagrody i trofea nieodebrane w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego odbioru.