Świadczenia i nagrody – Maraton

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– oznakowaną i zabezpieczoną trasę– system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów
– zabezpieczenie medyczne
– prawo do korzystania z dwóch  bufetów na trasie rozmieszczonych na trasie oraz bufetu na mecie (napoje izotoniczne, woda, batony, owoce, ciasta, itp.)
– posiłek regeneracyjny po maratonie,
– możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów
– bezpłatny podstawowy serwis techniczny przed startem Maratonu
– nagrody dla zwycięzców
– losowanie nagród (tombola) dostępne dla wszystkich startujących
Nagrody w klasyfikacji open z podziałem na płeć na najdłuższym dystansie  w wysokości:
Miejsce     Mężczyźni    Kobiety
1                   500                350
2                   400                250
3                   300                200
4                   200                150
5                   150               100
6                   100
7                   100
8                    80
9                    70
10                  50
We wszystkich kategoriach wiekowych na wszystkich dystansach 3 najlepszych zawodników otrzymuje trofea sportowe i nagrody przekazane przez Sponsorów.
Po zakończeniu maratonu podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników, zostanie przeprowadzana Tombola.
Nagrody i trofea nieodebrane w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego odbioru.