Zapisy do Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2024

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym

Udział zawodnika w imprezie jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej Potwierdzeniem udziału jest :

Rejestracja on-line przez system zgłoszeń: https://www.wynikizawodow.eu/zawody/189

 Termin rejestracji on-line do 05.09.2024 23:59. 

Rejestracja w biurze zawodów w terminie do 08.09.2024 11:00.

Dokonanie opłaty wpisowego  przez system zapisów https://www.wynikizawodow.eu/zawody/189  do 05.09.2024 23:59.  W wysokości uwzględniającej termin wpłaty.

Dokonanie  opłaty w  biurze zawodów do dnia 08.09.2024 r. 11:00

oraz odbiór numeru startowego w biurze zawodów.