Zapowiedź – CykloOpawy XC-MTB Głuchołazy 2014r.

ZAPOWIEDZ
III Ogólnopolskiego wyścigu „CykloOpawy” XC – MTB Głuchołazy 27.09.2014
W ramach imprezy Wyścig „CykloOpawy” XC – MTB Głuchołazy 2014 będą rozgrywane:
– Zawody w formule cross country, które adresowane są dla zawodników z licencją PZKOL oraz amatorów we wszystkich kategoriach wiekowych
– Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie MTB,
– Mistrzostwa Województwa Opolskiego w kolarstwie MTB,
– Mistrzostwa Województwa Śląskiego w kolarstwie MTB.

1.ORGANIZATOR
Wyścig „CykloOpawy” XC – MTB Głuchołazy organizowany jest przez Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL, 48 – 340 Głuchołazy ul. Powstańców Śląskich 50/23,
Przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miasta i Gminy Głuchołazy, Opolskiego Związku Kolarskiego i sponsorów.

Osoba odpowiedzialną z ramienia Organizatora – Wiceprezes KTK Ktukol Tomasz Rudnicki,
tel.+48 ( 77 4391 426), kom 600516778, Tomred2@wp.pl,.
Wyścigi rozegrane zostaną w dniu 27.09.2014 r. w miejscowości Głuchołazy. Baza wyścigu Muszla Koncertowa Głuchołazy Zdrój.

2.KLASA WYŚCIGU
Wyścig jest umieszczony w kalendarzem imprez PZKOL jako zawody XCO

3.UCZESTNICTWO
WYŚCIG ADRESOWANY DLA AMATORÓW ORAZ ZAWODNIKOW Z LICENCJĄ PZKOL
Prawo startu w wyścigu mają:

 •  zawodnicy i zawodniczki w kategoriach: żak (chłopcy i dziewczynki) rocznik 2002 i 2003, młodzik, młodziczka rocznik 2000 i 2001, junior młodszy, juniorka młodsza rocznik 1998 i 1999, junior, juniorka rocznik 1996 i 1997, elita Pań i Panów rocznik 1995 i starsi, posiadający ważne licencje na 2014 rok i aktualne badania lekarskie.
 • dzieci młodsze rocznik 2004 i 2007, dzieci rocznik 2002 i 2003. Wymagana pisemna zgoda rodziców z informacją o stanie zdrowia dziecka oraz opieka osoby dorosłej.
 • w kategorii open amator kobiety i mężczyźni. Rocznik 1996 i starsi bez podziału na kategorie.

4.BIURO WYŚCIGU I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia poprzez stronę internetową www.mtbglucholazy.netii.net. oraz w dniu zawodów w miejscu startu i mety – Muszla Koncertowa Głuchołazy Zdrój, od godz. 8:30 – 10:00.

5.NAGRODY

 •  W kategorii dzieci, żak, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza za miejsce I puchar za zajęcie I-III miejsca medale, od I do VI miejsca nagrody rzeczowe.
 •  W kategorii junior młodszy: za miejsce I puchar oraz dla trzech pierwszych zawodników medale oraz nagrody pieniężne:  I-150,00 zł; II-100,00 zł; III-70,00 zł, IV-50,00 zł, V-30,00 zł,VI-20.
 •  W kategorii kobiety open ( juniorka, elita) za miejsce I puchar oraz dla trzech pierwszych zawodniczek medale oraz nagrody pieniężne: I-250,00 zł; II-200,00 zł; III-100,00 zł; IV-80,00 zł; V-50,00 zł, VI-30.
 • W kategorii mężczyźni open((junior, elita) za miejsce I puchar oraz dla trzech pierwszych zawodników medale oraz nagrody pieniężne: I-300,00 zł; II-250,00 zł; III-150,00 zł; IV-100,00 zł,V-80 VI-50,00 zł.
 •  W kategorii open amator kobiety oraz open amator mężczyźni za miejsce I puchar za zajęcie I-III miejsca medale, od I do VI miejsca nagrody rzeczowe.
 •  We wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy z województwa opolskiego zdobywają tytuł Mistrza Województwa Opolskiego w kolarstwie MTB, puchar/statuetka do III miejsca. Warunek przyznania tytułu – udział minimum 3 zawodników w kategorii.

6.TRASA
Baza wyścigu Muszla Koncertowa Głuchołazy Zdrój. Trasa położona na zboczach Góry Parkowej.
Start i meta 10 m od bazy wyścigu. Wyścigi rozegrane zostaną na trasie okrężnej w terenie leśnym o zróżnicowanym podłożu i wysokości z odcinkiem ok. 150 metrów drogi asfaltowej. Max. różnica wysokości 157 m. Długość rundy dla dzieci młodsze – trasa uproszczona 600m.
Dla kategorii dzieci, żak, żakinia, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza – runda mała 1500 m.
Dla pozostałych kategorii runda wynosi 3 900m. Wyścigi rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej w odpowiednich dla poszczególnych kategorii normach czasowych, zgodnych z przepisami PZKol. Graficzny plan trasy w załączeniu.

7.PROGRAM MINUTOWY:
08:30 – 10:00 oficjalny trening ,
10:00 – 10:15 odprawa techniczna,
10:20 – start dzieci młodsze,
10:40 – start dzieci, żak,
11:20 – start kategorii młodzik, juniorka młodsza,
11:22 – start kategorii młodziczka,
12:10 – start kategorii junior mł., kobiety open licencja i amator kobiety ,
14:00 – start kategorii mężczyźni open licencja, amator mężczyźni
16:00 – zakończenie imprezy.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKOL oraz regulaminem zawodów.

CykloOpawy XC-MTB Głuchołazy 2014

W Głuchołazach  w dniu 27 września 2014r. odbędzie się III edycja Ogólnopolskiego wyścigu CykloOpawy XC -MTB Głuchołazy.
W konwencji wyścigu zmieni się niewiele.
Baza wyścigu Muszla Koncertowa Głuchołazy Zdrój. ( Parking dla zawodników i biuro zawodów)
Trasa położona na zboczach Góry Parkowej. Start i meta 10 m od bazy wyścigu.
Wyścigi rozegrane zostaną na trasie okrężnej w terenie leśnym o zróżnicowanym podłożu i wysokości z odcinkiem ok. 150 metrów drogi asfaltowej.
Max. różnica wysokości 131 m.
Wyścigi rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej w odpowiednich dla poszczególnych kategorii normach czasowych, zgodnych z przepisami PZKol.

W ramach imprezy rozegrane zostaną:

 • Zawody w formule cross country, które adresowane są dla zawodników z licencją PZKOL oraz amatorów we wszystkich kategoriach wiekowych,
 • Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie MTB,
 • Mistrzostwa Województwa Opolskiego w kolarstwie MTB,
 • Mistrzostwa Województwa Śląskiego w kolarstwie MTB.IMG_7869

Organizator – Klub Turystyki Kolarskiej Ktukol Głuchołazy, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Urzędu Powiatowego w Nyskie oraz Urzędu Miasta Głuchołazy.

Zawody  wpisane w kalendarz imprez PZKOL.

W najbliższym czasie pojawią się szczegółowe informacje, regulaminy, opisy i mapy trasy.