Kategorie wiekowe

Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat.

Zabawa rowerowa – dystans 1200 m – dzieci w wieku 11-13 lat.

FUN – 18 km  sektor startowy V
NAZWA SKRÓT           PRZEDZIAŁ WIEKOWY

KOBIETY

do 12 lat KS rok ur. 2010 i młodsze
13-14 lat KM rok. ur. 2008-2009
15-16 lat K0 rok ur. 2006-2007
17-18 lat K1 rok ur. 2004-2005
od 19 lat K19+ rok ur. 2003 i starsze

MĘŻCZUŹNI

do 12 lat MS rok ur. 2010 i młodsi
13-14 lat MM rok ur. 2008 – 2009
15-16 lat M0 rok ur. 2006-2007

rok ur. 2004-2005

17-18 lat M1
od 19 lat M19+ rok ur. 2003 i starsi

 

CLASSIC – 24 km sektor startowy III
NAZWA SKRÓT           PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Dzieci CK        Do 14 lat 2008r i młodsi
Juniorki mł. CK 0        15-16 lat rok ur. 2006-2007
Juniorki CK 1        17-18 lat rok ur. 2004-2005
Elita/Cyklosport CK2        19-29 lat rok ur. 1992-2003
Masters I CK3        30-39 lat rok ur. 1983-1992
Masters II CK4        40- lat rok ur.1982 i starsze
MĘŻCZYŹNI Dzieci CM        Do 14 lat 2008 i młodsi
Junior Mł. CM0        15-16 lat włącznie rok ur. 2006-2007
Junior CM1        17-18 lat włącznie rok ur. 2004-2005
Elita/Cyklosport CM2        19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2003
Masters I CM3        30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992
Masters II CM4        40-49 lat włącznie rok ur. 1973-1982
Masters III CM5        50- lat włącznie  rok ur.1972 i starsi
MEGA –  47 km sektor startowy II
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Juniorka MK1       do 18 lat włącznie rok ur.2004 i młodsze
Elita/Cyklosport MK 2       19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2003
Masters I MK 3        30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992
Masters II MK 4        40- lat włącznie rok ur.1982 i starsze
MĘŻCZYŹNI Junior M1       do 18 lat włącznie rok ur.2000 i młodsi
Elita/Cyklosport M2        19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002
Masters I M3        30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992
Masters II M4        40-49 lat włącznie rok ur. 1973-1982
Masters III M5       50 lat i starsi rok  ur. 1972 i starsi
GIGA – 70 km sektor startowy I
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
Cyklosport GK 3     18-29  lat  rok ur. 2004 – 1994
Masters GK 4     30 lata i więcej – rok ur. 1992 i więcej
Cyklosport GM 3     18-29 lat włącznie rok ur. 1993-2004
Masters I GM 4     30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992
Masters II GM 4     40-49 lat włącznie rok ur. 1973-1982
Masters III GM 5     50 lat i starsi rok  ur. 1972 i starsi
GIGA Puchar Polski XCM ( tylko licencja )– 70 km sektor startowy 0
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY

KOBIETY

Orliczka GK 1      19 – 22 lat  rok ur. 2000 – 2003
Elita GK 2      23 lata i więcej – rok ur. 1999 i więcej
Cyklosport GK 3     18-29  lat  rok ur. 2004 – 1994
Masters GK 4     30 lata i więcej – rok ur. 1992 i więcej
MĘŻCZYŹNI Orlik GM 1     19 – 22 lat  rok ur. 2000 – 2003
Elita GM 2     23 lata i więcej – rok ur. 1999 i więcej
Cyklosport GM 3     18-29 lat włącznie rok ur. 1993-2004
Masters I GM 4     30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992
Masters II GM 4     40-49 lat włącznie rok ur. 1973-1982
Masters III GM 5     50 lat i starsi rok  ur. 1972 i starsi

Kategorie będą uwzględniane, jeżeli wystartuje minimum 5 (pięć/pięciu) zawodników/zawodniczek w kategorii wiekowej. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnika/zawodniczkę przesuwa się do kategorii wyższej.
Dodatkowo prowadzona będzie Klasyfikacja OPEN i dekoracja uwzględniająca wyniki na trasie GIGA i Mega,  kobiety i mężczyźni. Czas liczony brutto.