Trasa – Maraton

Dystanse 

Zabawa rowerowa  – 200m, 400m i 800 m 1200m Więcej – Maraton dla dzieci
Dystanse FUN – 18 km, CLASSIC – 23 km, MEGA– 46,5 km, GIGA – 70 km.
Maraton zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych po stoku Góry Parkowej . Mapy trasy udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.
Organizator przygotuje trasy o różnym stopniu trudności.

Wybór dystansu dokonujemy w trakcie zapisów. Zawodnik nie będzie klasyfikowany na innym dystansie niż zadeklarowany w procesie rejestracji. Możliwość zmiany dystansu do momentu odbioru numeru startowego.

  • FUN – I runda – (Trasa w dużej części po drogach szutowyci, bez wymagającego podjazd i zjazdu na Górę Chrobrego o długości ok. 18 km i sumie przewyższeń ok. 480 m.)
  • CLASSIC – I runda  – (Trasa bez wymagającego podjazd i zjazdu na Górę Chrobrego o długości ok. 23 km i sumie przewyższeń ok. 600 m.)
  • MEGA – II rundy – 46 km.
  • GIGA – III rundy – ok. 69 km.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez obsługę zawodów i ratowników medycznych.
Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe ( Bufety) oraz dodatkowy na mecie zawodów.
Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest godz. 17.00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji maratonu.

W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy maratonu oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na dzień zawodów przepisów sanitarnych dotyczących COVID 19. Odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu, przestrzegania zasad fair play i poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.